ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ

При проектуванні об'єктів ТОВ «ГІДРОТЕХПРОЕКТ» використовує в своїй роботі різне програмне забезпечення: AutoCAD, Inventor, Mathcad, Lira, MIDAS, ANSYS та ін. В перспективі передбачається можливість паралельної роботи персоналу компанії з IT-продуктами високого рівня на різних технологічних платформах, в залежності від вимог замовника.

На даному етапі силами компанії здійснюється науково-технічний супровід гідротехнічних та енергетичних споруд на всіх стадіях проектування, виконуються розрахунки, пов'язані зі стійкістю укосів, напружено-деформованим станом та фільтраційною міцністю гребель, а також математичне моделювання і розрахункове обґрунтування різних гідротехнічних споруд. Крім того, є можливість виконати оцінку стану гідротехнічних споруд під впливом статичних і динамічних навантажень, а також розрахункове обґрунтування надійності гідротехнічних споруд.

Крім цього силами фахівців компанії розробляються програмне забезпечення, нові методи розрахунків і вдосконалюються вже існуючі.

Все це дозволяє компанії брати участь в самих амбітних інфраструктурних проектах як самостійно, так і в кооперації з іншими провідними компаніями в Україні, Росії та інших країнах ближнього і далекого зарубіжжя.