Об'єкти гідроенергетики / Малі гідроелектростанції (МГЕС)

Білоцерківська ГЕС на р. Рось

Р. Рось є джерелом виробничого і господарсько-питного водопостачання м. Біла Церква та інших населених пунктів. У зв'язку з малими витратами і глибинами в річці і для надійності водопостачання і нормальної експлуатації насосних станцій в 70-х роках минулого століття були побудовані нижня руслова гребля (в 1971 р.) і гідровузол верхньої водойми (в 1979 р.).

В даний час в нижньому б'єфі гідровузла існуючого Білоцерківського (верхнього) водосховища планується побудувати Міні-ГЕС, яка б для вироблення електроенергії використовувала надлишки стоку, що надходять до нижнього б'єфа гідровузла. У зв'язку з цим ТОВ «ГІДРОТЕХПРОЕКТ» виконало наступні роботи:

  • Техніко-економічні опрацювання, 2011